Open your arms to change, but don't let go of your values

Posts tagged “the story of huun huur tu songs

THE ORPHAN’S LAMENT, HUUN HUUR TU

Advertisements

Huun-Huur-Tu – Kongurei (Bu şarkı 15-16.yy larda Ötüken dağının eteklerinde varolan ama zamanla kaybolan Koŋgurej şehrini anlatır.)

15-16.yy larda Ötüken dağının eteklerinde varolan ama zamanla kaybolan Koŋgurej şehrini anlatır.

Konguray

Altmışa yeten yılkımın

Alası nerede Konguray

Altı koşumlu ulusumun,

Ağılı nerede Konguray

Yetmişe yeten yılkımın

Yelesi nerede, Konguray?

Yedi koşumlu ulusumun

Yeri nerede Konguray?

Seksene yeten yılkımın

Sekseni nerede Konguray?

Sekiz koşumlu ulusumun

Sekizi nerede, Konguray?

Doksana yeten yılkımın

Dokuzu nerede Konguray?

Dokuz koşumlu ulusumun

Dokuzu nerede Konguray?

Koŋgurej
Aldan chetken chylgymnyŋ
Alazy kajdal, Koŋgurej
Aldy kozhuun chonumnuŋ
Aaly kajdal, Koŋgurej

Cheden chetken chylgymnyŋ
Chelezi kajdal, Koŋgurej
Chedi kozhuun chonumnuŋ
Cheri kajdal, Koŋgurej

Sezen chetken chylgymnyŋ
Sezi kajdal, Koŋgurej
Ses-le kozhuun chonumnuŋ
Sezi kajdal, Koŋgurej

Tozan chetken chylgymnyŋ
Tozu kajdal, Koŋgurej
Tos-la kozhuun chonumnuŋ
Tozu kajdal, Koŋgurej

http://www.tyvawiki.org/wiki/Ko%C5%8Bgurej

Huun Huur Tu konseri ve şarkı hikayelerini  ” medya.erciyes.edu.tr” den seyredebilirsiniz.


Huun- Huur-Tu Ancestors şarkı sözleri

Atalar
Yeniseyim, Sayan Tandım!
Erken çağlardan yurdum ayakta!
Eriyip koyulaşıp sıgıt kömey,
Akar çağlardan türkülerim ayakta!

Kargıranın ataları
Kayaya taşa koyulsa da,
Üzüntüden uzak tutan
Kömeyler çoğalır bizle.

Kömey Sigit ataları
Köşe taşlarında aparsa da
Sandık yürekte kalırlar
Kömeyler dölverir bizle.

Kargıranın ataları
Kayaya taşa konulsa da,
Kömey Sigit ataları
Köşe taşlarında aparsa da.

Ancestors
My Yenesei, my Sayan, and my Tannu
are truly my ancient land.
Melted and thick sygyt and xoomej
are truly my ancient song.

Although the ancestors of kargyraa
morphed into petroglyphs
There are kargyraa-singing decendents with us
who cast away bad moods

Although the ancestors of xoomej and sygyt
became stone monuments
There are xoomej-singing decendents with us
who make the chest and heart boil

Although the ancestors of kargyraa
morphed into petroglyphs
Although the ancestors of xoomej and sygyt
became stone monuments

Traslated by TyvaWiki

Yenesei  - Ene sai  -  Yenisey

Yenesei – Ene sai – Yenisey


Yenisey kelimesi sözkökü olarak Türkçedir. Yenisey kelimesi Eski Kırgız Türkçesinde “Ene-Say” şeklindedir. “ene”, ana, anne, esas, temel manasına gelirken “say” ise nehir yatağı, vadi manalarına gelmektedir. Tuva Türkleri ise Büyük Akarsu anlamında Ulug-hem demektedirler.